تاریخ : شنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 29 January , 2022

وزارت بهداشت

۲۷آذر
خوزستان در سومین هفته “آبی”

خوزستان در سومین هفته “آبی”

در سومین هفته پیاپی تمام شهرهای خوزستان در وضعیت آبی از نظر شیوع کرونا قرار گرفتند.