تاریخ : جمعه, ۱۹ خرداد , ۱۴۰۲ Friday, 9 June , 2023
5
صندوق بازنشستگی کشوری به روایت آمارها؛

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

  • کد خبر : 1180
  • ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۶
میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان
بر اساس اطلاعات مندرج در نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، در حال حاضر مجموع آمار حقوق بگیران این صندوق یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۵۰۳ نفر و میانگین سن بازنشستگی ۵۱٫۸۰ سال است.

صندوق بازنشستگی کشوری در نشریه آماری این صندوق که اطلاعات آن دی ماه ۱۴۰۰ جمع آوری شده و خلاصه اطلاعات تا پایان پاییز ۱۴۰۰ در آن درج شده؛ به مواردی چون آمار حقوق بگیران این صندوق به تفکیک استان، بازه زمانی، جنسیت، مدرک تحصیلی، گروه سنی، سنوات خدمت و توزیع دستگاهی اشاره کرده است.

سپس آخرین آمار پوشش حمایتی، نرخ نفوذ خدمات، انتقال و استرداد کسور بازنشستگی، وراث وظیفه بگیر و … منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر میانگین سن بازنشستگی ۵۱٫۸۰ سال است. (منظور از میانگین سن بازنشستگی، میانگین سن بازنشستگان در تاریخ برقراری حقوق بازنشستگی است. حدنصاب سن بازنشستگی را قانون تعیین می‌کند.)

همچنین میانگین سن فعلی ۶۴ سال است. (میانگین سن فعلی، میانگین سن بازنشستگان را در تاریخ تهیه گزارش پایان آذرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.)

میانگین مدت پرداخت حقوق به بازنشستگان نیز ۲۸ سال اعلام شده است. (منظور از میانگین مدت پرداخت حقوق، میانگین مدت‌زمانی است که از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق به طول می‌انجامد.)

میانگین مدت خدمت نیز ۲۸ سال ذکر شده است. (منظور از میانگین مدت خدمت، میانگین مدت‌زمان پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت اعم از رسمی، غیررسمی، ارفاقی و… است.)

همچنین پوشش حمایتی (نسبت پشتیبانی) طبق تعریف نسبت شاغلین (کسور پرداز) به تعداد حقوق‌بگیران که در صندوق بازنشستگی است که این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۶ است.

یکی از چالش‌های اصلی صندوق، کاهش پوشش حمایتی است. این در حالی است که بر اساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است.

حقوق‌بگیران صندوق به تفکیک استان در پایان آذرماه ۱۴۰۰

بر اساس آخرین گزارش دریافتی از پایگاه اطلاعاتی صندوق بازنشستگی کشوری، مجموع آمار حقوق بگیران این صندوق یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۵۰۳ نفر است که استان تهران با ۳۱۷۸۹۷ بیشترین و استان ایلام با ۱۲۹۳۶ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیر را دارا هستند.

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان
میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

حقوق‌بگیران صندوق به تفکیک حالت در پایان آذرماه ۱۴۰۰

همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌شود سه درصد ازکارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۷ درصد آنها غیر ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۱ درصد فوت شاغلین ناشی از کار و ۸۹ درصد فوت ما غیر ناشی از کار بوده است.

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

حقوق‌بگیران صندوق به تفکیک استان و جنسیت در پایان آذرماه ۱۴۰۰

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان
میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

نمودار حاکی از آن است که ۶۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۳ حقوق‌بگیران زن هستند.

مقایسه تعداد حقوق‌بگیران به تفکیک بازه زمانی

 حقوق‌بگیران صندوق تا پایان آذرماه (کل برقراری‌ها)

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

جدول ۳ نشان می‌دهد که تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان فصل پاییز سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۵ درصد افزایش داشته است.

توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران به تفکیک جنسیت در پایان آذرماه ۱۴۰۰

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان
میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

 همان‌طور که نمودار ۵ نشان می‌دهد وزارت آموزش‌وپرورش با ۹۷۱۳۱۳ نفر حقوق‌بگیر، بزرگ‌ترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۱.۸۱ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند.

تعداد شاغلین کسور پرداز به تفکیک سال تا پایان آذرماه ۱۴۰۰

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

 اطلاعات شاغلین کسور پرداز بر اساس آخرین فهرست‌های پرداختی است لذا آمار پاییز ۱۴۰۰ با تکمیل پرداخت‌های مربوطه، تغییر خواهد داشت.

 مقایسه حقوق پرداختی صندوق با زمان مشابه سال قبل

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

 مطابق با جدول ۲-۷، میانگین حقوق حقوق‌بگیران پایان آذر ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل به‌طور میانگین به میزان ۳۱.۸ درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در پاییز ۱۳۹۹ و استمرار اجرای آن در سال ۱۴۰۰ است.

توزیع حقوق پرداختی در پایان آذرماه

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

 توزیع حقوق‌بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان آذرماه ۱۴۰۰

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

وراث وظیفه‌بگیر به تفکیک نسبت در پایان آذرماه ۱۴۰۰

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

همان‌طور که جدول فوق نشان می‌دهد بیشترین تعداد وراث وظیفه‌بگیر با نسبت همسر (جنسیت زن) است و بعدازآن فرزندان دختر و سپس فرزندان پسر در رتبه بعدی هستند.

 لازم به ذکر است، طبق قوانین حاکم بر صندوق بازنشستگی کشوری، همسر (زن)، مادر و پدر (تحت تکفل) مادام که در قید حیات باشند از زمان فوت بازنشسته ازکارافتاده یا شاغل متوفی حقوق‌بگیر صندوق خواهند بود.

وراث وظیفه‌بگیر به تفکیک تعداد ورثه در پایان آذرماه ۱۴۰۰

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

تعداد ورثه: منظور تعداد وراث حائز شرایطی است که از یک دفتر کل حقوق دریافت می‌کنند.

جدول ۱۳ نشان می‌دهد که هر دفتر کل، چند ورثه حائز شرایط دارد که حقوق حقوق‌بگیران متوفی را دریافت می‌کنند. تعداد دفتر کل‌هایی که تک ورثه هستند سهم بیشتری از جامعه وراث حقوق‌بگیر را شامل می‌شوند. لازم به ذکر است حقوق فرد متوفی به‌طور مساوی مابین ورثه قانونی حائز شرایط وی تقسیم می‌شود و در صورت حذف هرکدام از ورثه سهم ایشان نیز بین سایر وراث تقسیم خواهد شد.

انتقال و استرداد در پایان آذرماه ۱۴۰۰

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

 انتقال کسور به سایر صندوق‌ها: چنانچه رابطه استخدامی مستخدم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا، اخراج، بازخریدی و یا انتقال دائم به دستگاه‌هایی که مشمول مقررات صندوق بازنشستگی دیگری می‌باشند قطع شود و حسب ضوابط، مشترک صندوق دیگری گردد، کسور بازنشستگی آنان با پذیرش صندوق جدید قابل انتقال به صندوق مربوطه است.

استرداد کسور: مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در صورت قطع رابطه استخدامی (استعفا، اخراج، بازخریدی و …) و خارج شدن از شمول مقررات استخدام کشوری می‌توانند کسور بازنشستگی سهم خود را به استناد مجوزهای قانونی دریافت کنند.

 خدمات رفاهی، حمایتی در پایان آذرماه ۱۳۰۰

میانگین«سن» بازنشستگی ۵۱ سال/ میانگین «حقوق» ۷.۱ میلیون تومان

در قرارداد سال جاری تا پایان آذرماه، یک‌میلیون و ۸۱ هزار و ۲۷ نفر از بازنشستگان، افراد تحت تکفل آنان و وظیفه‌بگیران از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کرده‌اند که تعداد مراجعه این افراد به مراکز درمانی درمجموع چهار میلیون و ۶۴۲ هزار و ۴۷۷ بار بوده است. نظر به عدم ابلاغ بخشنامه و مصوبه بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت از طرف هیئت‌وزیران در سال جاری، اطلاعات آماری مربوط به بیمه عمر و حادثه پایه درج نشده است.

لینک کوتاه : https://behinkhabar.ir/?p=1180

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها
آموزش و پرورش خوزستان اجتماعی اخبار اندیکا اخبار اهواز اخبار ایران اخبار خرمشهر اخبار خوزستان اخبار شوش اخبار ماهشهر اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان استانداری خوزستان اقتصاد ایران خبر خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر حبیب حی‌بر دکتر سید محمد علوی سازمان آب و برق خوزستان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان سرهنگ رضا دولتشاهی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شرکت لوله‌سازی اهواز شهریار عسگری علی خنیفر علی قربانی فولاد اکسین مجلس شورای اسلامی محمد سبزه زاری محمد سبزه‌زاری محمد کعب عمیر محمد کعب‌عمیر مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مدیرکل هواشناسی خوزستان مذهبی مرکز بهداشت خوزستان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معاون بهداشت علوم پزشکی اهواز هواشناسی خوزستان ورزش وزارت آموزش و پرورش کوروش مودت