تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

وزیر آمو.زش و پرورش

۰۴فروردین
لزوم رسیدگی به آموزش و پرورش در مناطق مرزی
وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

لزوم رسیدگی به آموزش و پرورش در مناطق مرزی

وزیر آموزش و پرورش گفت: رسیدگی به مناطق مرزی ۱۶ استان بسیار مهم است؛ البته اکنون نیز همکاران ما در استان‌های مرزی به صورت جهادی در حال کار کردن هستند که نیاز است نیروی انسانی آن‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی تامین شود.