تاریخ : چهارشنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۱ Wednesday, 7 December , 2022

هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خوزستان

۲۶آذر
قهرمانی خوزستان در مسابقات ورزشی پیوند اعضا کشور
برای اولین بار رقم خورد؛

قهرمانی خوزستان در مسابقات ورزشی پیوند اعضا کشور

تیم خوزستان در مسابقات ورزشی پیوند اعضا کشور برای اولین بار به مقام قهرمانی رسید.