تاریخ : سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022

هیات بوکس شهرستان کارون

۰۴فروردین
سرقت و تخریب خانه بوکس کارون!
اتفاقی تعجب برانگیز در ورزش خوزستان؛

سرقت و تخریب خانه بوکس کارون!

وسایل دفتر خانه بوکس شهرستان کارون در استان خوزستان به سرقت رفت.