تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری

۰۶فروردین
حفر سه حلقه چاه نفت در مناطق نفتخیز جنوب تکمیل شد
معاون شرکت ملی حفاری ایران:

حفر سه حلقه چاه نفت در مناطق نفتخیز جنوب تکمیل شد

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: حفر و تکمیل سه حلقه چاه نفت در موقعیت‌های عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب، در پنج روز نخست فروردین سال ۱۴۰۱، محقق شد.