تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم

۲۹اسفند
واگذاری فروش نفت به خارج از مجاری دولت یک خطای جدی است
هشدار معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم؛

واگذاری فروش نفت به خارج از مجاری دولت یک خطای جدی است

معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: واگذاری فروش نفت به خارج از مجاری دولت حتی به بهانه دور زدن تحریم ها را باید یک خطای جدی دانست.