تاریخ : جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱ Friday, 1 July , 2022

مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی

۲۴اسفند
زنان و کودکان در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر هستند

زنان و کودکان در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر هستند

در وبینار علمی تخصصی «مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی» تاثیر تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر گروه‌های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.