تاریخ : چهارشنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۱ Wednesday, 7 December , 2022

لغو روادید سفر زمینی به عتبات عراق

۲۸اسفند
عراق در لغو روادید سفر زمینی به عتبات عالیات تسریع کند
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از مقامات عراقی خواست

عراق در لغو روادید سفر زمینی به عتبات عالیات تسریع کند

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از مقامات عراقی خواست در عمل به وعده نخست وزیر این کشور برای لغو روادید سفر زمینی به عتبات عالیات تسریع کنند.