تاریخ : یکشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۴۰۲ Sunday, 2 April , 2023

قهرمانی تیم پیوند اعضا استان خوزستان

۲۶آذر
قهرمانی خوزستان در مسابقات ورزشی پیوند اعضا کشور
برای اولین بار رقم خورد؛

قهرمانی خوزستان در مسابقات ورزشی پیوند اعضا کشور

تیم خوزستان در مسابقات ورزشی پیوند اعضا کشور برای اولین بار به مقام قهرمانی رسید.