تاریخ : پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022

شیوع کرونا

۲۷آذر
خوزستان در سومین هفته “آبی”

خوزستان در سومین هفته “آبی”

در سومین هفته پیاپی تمام شهرهای خوزستان در وضعیت آبی از نظر شیوع کرونا قرار گرفتند.