تاریخ : جمعه, ۶ خرداد , ۱۴۰۱ Friday, 27 May , 2022

شاعر پیشکسوت خوزستانی

۱۰فروردین
یارمحمد اسدپور در بیمارستان بستری شد

یارمحمد اسدپور در بیمارستان بستری شد

سعید آژده از بستری شدن یارمحمد اسدپور، شاعر پیشکسوت خوزستانی، به علت حمله قلبی در بیمارستان خبر داد.