تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

سفر رئیس جمهور به خوزستان

۲۶اسفند
ورود رییس جمهور به خوزستان

ورود رییس جمهور به خوزستان

رئیس جمهور به منظور بازدید از چند پروژه وارد خوزستان شد.