تاریخ : یکشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۴۰۲ Sunday, 2 April , 2023

سرقت و تخریب خانه بوکس کارون

۰۴فروردین
سرقت و تخریب خانه بوکس کارون!
اتفاقی تعجب برانگیز در ورزش خوزستان؛

سرقت و تخریب خانه بوکس کارون!

وسایل دفتر خانه بوکس شهرستان کارون در استان خوزستان به سرقت رفت.