تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

سرقت و تخریب خانه بوکس کارون

۰۴فروردین
سرقت و تخریب خانه بوکس کارون!
اتفاقی تعجب برانگیز در ورزش خوزستان؛

سرقت و تخریب خانه بوکس کارون!

وسایل دفتر خانه بوکس شهرستان کارون در استان خوزستان به سرقت رفت.