تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

رییس بنیاد مسکن کشور

۱۰فروردین
امسال بیش از دو برابر سال گذشته طرح هادی اجرا خواهیم کرد
رییس بنیاد مسکن کشور در سفر به خوزستان:

امسال بیش از دو برابر سال گذشته طرح هادی اجرا خواهیم کرد

رییس بنیاد مسکن کشور گفت: امسال بیش از دو برابر سال ۱۴۰۰ در روستاهای کشور طرح هادی اجرایی خواهد شد.