تاریخ : چهارشنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۱ Wednesday, 7 December , 2022

روز مددکاری اجتماعی

۲۴اسفند
زنان و کودکان در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر هستند

زنان و کودکان در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر هستند

در وبینار علمی تخصصی «مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی» تاثیر تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر گروه‌های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.