تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان

۰۹فروردین
آمادگی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای آموزش حضوری
رئیس جهاد دانشگاهی استان خبر داد

آمادگی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برای آموزش حضوری

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان از آمادگی مجتمع آموزش عالی این سازمان برای برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری خبر داد.