تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

دولت مصدق

۲۹اسفند
نفتِ ملی؛ ۷۱ سال بعد از مصدق …

نفتِ ملی؛ ۷۱ سال بعد از مصدق …

۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ بود که محمد مصدق، شیر نفت را بر روی استعمارگران بست تا سنگ بنای نفت ملی را در کشور بر زمین بگذارد و نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت جهان باشد. روزی که دادگاه لاهه رای بر ملی شدن صنعت نفت ایران داد و نفت ایران، ملی شد.