تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ بهمن , ۱۴۰۱ Wednesday, 8 February , 2023

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۲۹اسفند
باید شرایط فعلی بیماری در خوزستان حفظ شود
معاون بهداشت علوم پزشکی اهواز:

باید شرایط فعلی بیماری در خوزستان حفظ شود

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه خوزستان در حال خروج از موج بیماری است، گفت: با این وجود باید توجه شود برخی کشورها در حال خروج از موج بودند که درگیر موج جدید شدند بنابراین باید قدر موقعیت فعلی را بدانیم و در حفظ آن کوشا باشیم.

۰۵دی
هشت درصد جمعیت هدف در خوزستان دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

هشت درصد جمعیت هدف در خوزستان دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به استقبال خوب مردم از واکسیناسیون گفت: تاکنون هشت درصد جمعیت هدف در خوزستان نسبت به دریافت دُز سوم واکسن کرونا اقدام کرده اند.

۲۵آذر
یک نوبت واکسن، در برابر اُمیکرون محافظت ایجاد نمی‌کند
معاونت بهداشت علوم پزشکی اهواز:

یک نوبت واکسن، در برابر اُمیکرون محافظت ایجاد نمی‌کند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به ایجاد نشدن ایمنی در برابر اُمیکرون با دریافت تنها یک دوز واکسن، بر تزریق نوبت‌های دوم و سوم تاکید کرد.