تاریخ : سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۵آذر
درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

درگذشت عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر بهناز کوچک‌شوشتری، عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز درگذشت.