تاریخ : چهارشنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۱ Wednesday, 7 December , 2022

دانشکده ادبیات دانشگاه جندی شاپور

۲۶اسفند
زباله‌دانی کتاب‌های نفیس دانشکده ادبیات اهواز!

زباله‌دانی کتاب‌های نفیس دانشکده ادبیات اهواز!

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از وضعیت اسفناک کتاب‌های نفیس دانشکده ادبیات این دانشگاه خبر داد.