تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

تیرانداز خوزستانی

۰۶فروردین
عنوان برترین تیرانداز سال ۱۴۰۰ کشور به بانوی خوزستانی رسید

عنوان برترین تیرانداز سال ۱۴۰۰ کشور به بانوی خوزستانی رسید

بانوی خوزستانی عنوان برترین تیرانداز سال ۱۴۰۰ کشور را به دست آورد.