تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

تغییرات اقلیمی

۲۴اسفند
زنان و کودکان در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر هستند

زنان و کودکان در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیرتر هستند

در وبینار علمی تخصصی «مددکاری اجتماعی و تغییرات اقلیمی» تاثیر تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر گروه‌های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت.