تاریخ : پنج شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 26 May , 2022

بنیاد مسکن کشور

۱۰فروردین
روند صدور اسناد مسکن روستایی باید تسریع شود
رییس بنیاد مسکن کشور در سفر به خوزستان:

روند صدور اسناد مسکن روستایی باید تسریع شود

رییس بنیاد مسکن کشور گفت: باید روند صدور اسناد باقی مانده مسکن روستایی و مسکن شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در کشور تسریع شود.

۱۰فروردین
امسال بیش از دو برابر سال گذشته طرح هادی اجرا خواهیم کرد
رییس بنیاد مسکن کشور در سفر به خوزستان:

امسال بیش از دو برابر سال گذشته طرح هادی اجرا خواهیم کرد

رییس بنیاد مسکن کشور گفت: امسال بیش از دو برابر سال ۱۴۰۰ در روستاهای کشور طرح هادی اجرایی خواهد شد.