تاریخ : جمعه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Friday, 20 May , 2022

انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان

۰۷فروردین
حفظ دغدغه تماشای تئاتر از اهم برنامه‌ریزی‌های پساکرونایی باشد
رییس انجمن هنرهای نمایشی خوزستان:

حفظ دغدغه تماشای تئاتر از اهم برنامه‌ریزی‌های پساکرونایی باشد

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان معتقد است حفظ دغدغه تماشای تئاتر در خانواده‌ها باید از اهم برنامه‌ریزی‌های پساکرونایی باشد.